zondag 22 januari 2017

(hexagonnen) quilt in progress

Alle hexagonnen zijn gequilt in de naad; het was een hele klus!   Nu ben ik begonnen met het quilten van de stof er omheen.
Als je goed kijkt zie je dat er een soort lijnen-spel in de bloemen-stof zit.  Ik maak daar gebruik van met quilten.
Pas toen ik echt begon te quilten zag ik dat er verschillende motieven rondom de bloemen zitten!  Ik houd hier rekening mee met het quilten. Het quilten gebeurt weer uit de vrije hand.

All hexagons have been quilted in the seams; it was quite a job! Now I've started quilting the fabric around the medaillon.
If you have a closer look you can see a combination of lines in the flowerfabric. I use that combination while I quilt. 
When I started this quilting I found out (not before!) that the decorations in the flower-fabric are different! I keep an eye on this while I quilt. I quilt free hand again. 

de laatste rand /the last border

ik gebruik een roze draad om een verbinding te maken tussen de verschillende onderdelen / I use a pink coloured thread to make a connection between the different parts

quilten uit de vrije hand / free hand quilting

tussen de scharen kun je zien dat er verschil zit in de decoraties in de bloemenstof / at the points of the scissors you can see that there is a difference between the decorations in the flower-fabric
hier kun je het lijnenspel zien in de bloemenstof / here you can see the lines in the flowerfabric
 
Wordt vervolgd! To be continued!


*** voor diegenen die gelezen hebben dat ik longkanker heb en wachtte op bericht over een eventuele behandeling:  ik heb gekozen voor "de korte weg" en word niet behandeld. Ik heb rust en vrede in mijn hart met deze beslissing***
*** for those of you who have read I've lung-cancer and was waiting for news about the possibillity of a treatment: I've chosen for "the short way" and will not get a treatment. I have peace in my heart with this decision***

Pink xxx  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thank you very much for your comment! Pink