WIP 6 FINISHED Bruintje

Please scroll down to follow this project!

English language in BLUE


October 30th 2014.

Alweer ongeveer 2 jaar geleden kreeg ik prachtige stoffen van mijn lieve vriendin TCFolk en ik durfde er niet goed aan te beginnen! Stel je voor dat ik het zou verknoeien......en het is ook zeer langharig allemaal......niet altijd even gemakkelijk om mee te werken.

It's about 2 years ago my dear friend TCFolk sent me beautiful fabrics and I didn't dare to start working with it! Imagine....destroying the fabric.....and it all is longpile too.....not always easy to work with.

Eindelijk heb ik al mijn moed bij elkaar geraapt om met deze prachtige Steiff Schulte plush cinnamon stringy distressed synthetic stof te beginnen! Het is zo mooi! Dikke draden...........Ik maak een iets grotere beer deze keer.

Finally I got all my courage together to start with this beautiful Steiff Schulte plush cinnamon stringy distressed synthetic fabric! It is so beautiful!  Thick threads.............this time I make a bit bigger bear.


Na het knippen van de stof en het verwijderen van de overbodige haren heb ik meteen een zig-zag steek genaaid.  After cutting the fabric and removing the hairs from the seams I zag-zagged the fabric.


zig-zag..............

zig-zag...............
een been zonder zool......one leg without paw
de haren worden naar binnen geduwd voor het naaien.....I push the hairs inside before sewing
de haren van de opening worden weggeknipt.......I cut the hairs from the opening
wat een mooie stof!   such beautiful fabric!
het hoofd is gesloten en ik heb vast wat haar weggeknipt.....the head is closed and I already cut some hairs
ik heb de splitpen voor de schijf in het hoofd verstevigd zodat die er niet uit kan vallen.........I secured the cotterpin for the disc in the head to avoid it will fall out again
het hoofd........oh oh.....hoe ga ik hier nu iets van maken?????.....the head...oh  oh....how will I succeed to make it look ok?????
ik kan me de tijd herinneren dat ik begon te trillen als ik de vacht moest knippen; zo bang om het te verknoeien!  Nu?  schaar...goed kijken......knippen! Hier zijn positie-ogen geplaatst en spelden om te beoordelen waar alles moet komen. I can remember the days I started trembling when I had to cut hairs; I was so scared to destroy it!  Nowadays?  scissors........have a good look.....cut! Here you can see position-eyes and pins to define if everything is in the right position.

zo ziet het er op dit moment uit: de ogen zijn geplaatst, de neus is genaald-vilt en de mond geborduurd. De ogen moest ik 2 x opnieuw doen en ik moet er nog even naar kijken of ze nu zo blijven......this is what it looks like at this moment: de eyes have been inserted, I needle-felted the nose and embroidered the mouth. I had to insert the eyes again in the right position and I'm thinking now if I will leave them this way....or not.
Vanavond heb ik armen uit de stof geknipt en de overtollige haren verwijderd.
This evening I've cut the arms out of the fabric and removed all hairs in the seam already.

Ik hoop dit weekend verder te kunnen gaan! Leuk als je terug komt om een kijkje te nemen!
This weekend I hope to be able to go on! Nice if you come back to have a look!

*****  

Sunday November 2nd 2014.

We hebben een warmte-record voor de 1e en 2e november! Zonder jas buiten! Toch heb ik nog een beetje aan de beer gewerkt.
We have a record, warmest 1th and 2nd November ever! Walking outside without a coat! Nevertheless I was able to work a little at the bear.

de zolen zitten er in; gemaakt van mini-stof. Footpaws done; made from mini-fabric

en deze ook! and these too!
Nu moeten alleen de oren nog genaaid worden en dan kan ik de beer gaan vullen. Now the ears must be stitched and when done I can stuff the bear!

*****
  Thursday November 6th 2014.

hè  hè,  eindelijk, de beer heeft oren! Ik zag er wat tegenop omdat de stof zo dik is maar het is gelukt!

Finally!  the bear has eyes! I was hesitating because the fabric is so thick but I succeeded!

de oren / the ears
  
eerst heb ik met spelden de plaats aangegeven en met plakband de haren opzij geplakt;                          first I used pins to mark where the ears must be added and I used tape to keep the hairs away

ik zet altijd aan 1 kant een punt van het oor vast en steek dan naar de andere kant van het oor en naai die punt vast; I use to start at 1 point of the ear and then I stitch to the other point of the ear and stitch that one

dan ga ik midden achter verder; then I continue in the middle of the back

Als dat allemaal vast zit steek ik nog een keer van de voorkant naar de achterkant, in het midden van het oor.  Daarna ga ik met de ladder-steek of matras-steek rondom het oor;
If all is stitched I finish with a stich from the middle of the ear frontside to the backside; when done I go around the ear using a ladder-stitch or mattress-stitch.
daar zijn ze dan!  eindelijk kunnen we een beetje praten samen!  

there they are! at last we can talk a little!

Nu moet de beer gevuld en in elkaar gezet worden!

Now I must stuff the bear and add all together!

Bedankt voor je bezoek!  Thanks for your visit!

*****  

Saturday November 8th. 2014.

Er komt schot in!  Vandaag heb ik 2 benen gevuld en de armen liggen klaar om gevuld te worden!

Making progress!  Today I stuffed 2 legs and the arms are ready to get stuffed!
    
De beer kijkt al wat vrolijker nu de benen gevuld zijn!  De schijven zijn weer verstevigd met een extra schijf en splitpen. De laddersteek werd gebruikt om de openingen te sluiten en ik heb de schijven in de armen gedaan en ze vastgezet met veiligheids-spelden om te voorkomen dat ze er weer uit rollen. Nu kan ik gaan vullen.

De bear looks happy now knowing the legs have been stuffed! I secured the cotter-pins again and I used the ladder-stitch to close the openings. The disc's are in the arms and I secured them extra with a safety-pin to avoid to get out again; now I can start stuffing.  

Volgende week is de beer wel af......next week the bear will be ready!

*****  

Tuesday November 11th 2014.

Beer is af!  Bear is finished! Tijdens het vullen naai ik de openingen beetje bij beetje dicht; dit maakt het gemakkelijker om de openingen te sluiten.
While stuffing I always start closing the opening piece by piece; this makes it easier to close them completely.
Tijdens het vullen leg ik het berenhoofd op een doekje om de ogen niet te beschadigen.
When I stuff I lay the bear-head on a piece of fabric to avoid damaging the eyes.


Ook controleer ik of het vullen gelijkmatig gaat.
I also check if the stuffing is equal. 

Beer helpt me!  "is alles ok daar van achteren???" 
Bear is helping me!  "all ok at my back???" 
Het voelt nog wat slapjes in de buik....
Still feels a bit weak in the tummy......
Klaar!  Done!

    
Het was ontzettend uitdagend om deze beer te maken maar ik ben erg blij met het resultaat! 

It was quite a challenge to make this bear but I love the result!

Bedankt voor het volgen van dit project!

Thank you for following this project! 

*****    

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thank you very much for your comment! Pink