woensdag 3 juni 2015

beer ontwerpen / to design a bear

Voor sommige lezers is het misschien interessant om te zien hoe ik een beer ontwerp.
For some readers it may be interesting to show how I design a bear.

Hier laat ik een paar tekeningen zien die ik gebruik voor een "standaard" beer; door allerlei wijzigingen aan te brengen kan ik een totaal andere beer ontwerpen.
Here I show a couple of drawings I use to design a "standard" bear; by making all kind of changes I can make a completely different bear.


 
De basis voor het lijf. Door de lijnen die ik er in heb getekend kan ik de naadjes aangeven aan de boven- en onderkant, die ik gebruik om volume aan het lijf te geven. Ook kan ik de lijnen gebruiken om het lijfdeel te splitsen en zo een patroon in 4 delen tekenen.
A basic for a body. By using te lines I did draw I can make darts on the top and the bottom of this body part; I use them to give volume to the body. I also can use the lines of this body part to make a body in 4 parts.


 
Op deze tekening zie je hoe ik de verhoudingen heb verdeeld. In this picture you can see the proportions I've choosen for the parts.
Ik houd in de gaten of alle delen ook wijd genoeg zijn want als je ze in elkaar naait en gaat vullen zal het ronder en smaller zijn. 
I keep an eye on the parts to see if they are wide enough because if you stitch them and stuff them the shape will be smaller and more round.Het hoofd maak ik ongeveer de helft van de lengte van het lijf. Het hoofd-middenstuk bepaalt ook sterk hoe het hoofd er uit zal zien.  Ik teken het hoofd-middenstuk altijd half, vouw het papier dubbel en knip het dan uit zodat ik twee gelijke zijden heb; hetzelfde doe ik voor de voetzolen.
I make the head appr. half the size of the body. The gusset is an important piece because it makes the head wide or small... and it can change the shape. I use to draw half the gusset, fold the paper double and cut; that way I get 2 similar sides. I do the same thing for the footpaws.
Uiteindelijk zet ik de ledematen vast met spelden om te bepalen of het klopt en of de beer op de billen zit en niet op de benen. De armen zitten meestal wat verder naar achteren dan de benen. Dat is ook nodig voor balans.
Finally I add the limbs with pins to see if it is correct and to see if the bear can sit on it's bottom instead of his legs. The arms use to be added more backwards than the legs. It is necessary for balance.

Nadat ik dit allemaal onder de knie had en voorzichtig de eerste veranderingen maakte was ik in staat om veel meer beren te ontwerpen. Ik ben ook niet bang om dingen uit te proberen.
After practicing all this and having made my first tiny changes I was capable of designing a lot of more bears. I'm not scared to try-out things. 

Ik hoop dat je hier wat aan hebt!  I hope this information is helpful for you!   


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thank you very much for your comment! Pink